אישור ניהול ספרים

קבוצת גלקסי בע"מ
ח.פ. 514707181
ע.מ. 514707181

בעמוד זה ניתן להוריד ולהדפיס אישור על ניהול ספרים בר תוקף מטעם רשויות המס בישראל.
אנו דואגים לחדש את האישור על ניהול ספרים במועד וזאת על מנת להימנע מחובת קיזוז הקבועה בחוק,
לחברות שאין ברשותם אישור תקף.

ניתן להוריד אישור על ניהול ספרים בפורמט PDF באמצועת הקלקה על קישור זה.