אישור ניכוי במקור

קבוצת גלקסי בע"מ
ח.פ. 514707181
ע.מ. 514707181

בעמוד זה ניתן להוריד ולהדפיס אישור על ניכוי במקור בר תוקף מטעם רשויות המס בישראל.
אנו דואגים לחדש את האישור על ניכוי במקור במועד וזאת על מנת להימנע מחובת קיזוז הקבועה בחוק,
לחברות שאין ברשותם אישור תקף.

ניתן להוריד אישור על ניכוי במקור בפורמט PDF באמצועת הקלקה על קישור זה.