בודק כבלי רשת RJ45, כבלי טלפון וקואקס BNC

מק"ט מוצר: 9518442722066

מחיר: 55  
הוסף לעגלה
מכשיר בדיקה לכבלי רשת עם חיבור RJ45, וכבלי קואקס עם חיבור BNC.
מכשיר בדיקה (טסטר) לכבלי רשת, טלפון וקואקס.
מתאים לבדיקת כבלים עם חיבורי RJ45, RG11 ו-BNC.
המכשיר הינו מכשיר בדיקה אלקטרוני המורכב מ-2 חלקים
וכולל כבל מתאם נוסף לבדיקת חיבורי BNC.
מכשיר בדיקה אלקטרוני לכבל רשת, טלפון וקואקס - RJ45,  BNC

יחידה ראשית:
- בעלת 10 נוריות חיווי ירוקות
- מופעלת באמצעות סוללה 9V (אינה כלולה).
- מאפשרת בדיקת כבל רשת עם קונקטור RJ45
- מאפשרת בדיקת כבל קואקס עם קונקטור BNC
- מאפשרת בדיקת כבלי טלפון עם חיבור אמריקאי RJ11

יחידת קצה:
- אינה מצריכה שימוש בסוללה
- בעלת 9 נוריות חיווי

למכשיר הבדיקה ישנו מתג בעל שלושה מצבים:
-OFF במצב זה המכשיר כבוי
- ON במצב זה המכשיר דולק ומריץ בדיקה על כל החיבורים
- S מצב בדיקה איטי (מעבר איטי בין הגידים השונים)

בבדיקת כבל רשת יש לחבר קצה אחד ליחידה הראשית ואת קצהו השני ליחדית הקצה.
כאשר הכבל תקין ידלקו נוריות 1-8 בסדר רץ, אם הידלקות הנוריות אינה מתבצעת
בסדר עולה מ-1 ל-8 זאת אומרת שהחיבור אינו תקין ובוצע חיבור בהצלבה בין הגידים.
הנורית המסומנת G תדלק בירוק כאשר משתמשים בכבל מסוכך והארקה מחוברת.

המכשיר מופעל באמצעות סוללה 9V - אינה כלולה בערכה, יש לרכוש בנפרד.
מכשיר בדיקה לחיבורי תקשורת - מופעל באמצעות סוללה 9V