כבלים ומתאמים לטלפון

בקטגוריה זו מגוון רחב של כבלים, מתאמים ומפצלים בתחום הטלפוניה.
כבלי טלפון עם חיבור אמריקאי וחיבור בזק במגוון מידות,
כבלים לשפורפרת טלפון, מתאמים ומפצלי טלפוניה ממגוון סוגים.