קומפוננט - Component

בקטגוריה זו מגוון כבלים עם חיבור קומפוננט (Component).
כבלים במידות קצרות וכבלי קומפוננט ארוכים.
כבלי קומפוננט (Component) ממגוון חברות במחירים נמוכים.