רישום לקוח עיסקי

כל בקשה תיבחן ותיבדק ע"י גורמים פיננסים וחברת ביטוח אשראי.
אין הגשת הבקשה, מהווה ערובה לפתיחת כרטיס לקוח בתנאים שהתבקשו.
תהליך אימות הפרטים ובדיקת הנתונים הפיננסים אורך 2-5 ימי עסקים.
עד למועד אישור הבקשה, ניתן לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית בלבד.


הרשמה

צילום תעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות