תקנון ומדיניות משלוחים

אתר אינטרנט זה (להלן: האתר) שמופעל ע"י קבוצת גלקסי בע"מ הינו אתר מסחר אלקטרוני. התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע"י שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת גלקסי בע"מ. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באמצעות טופס מקוון באתר ו/או בטלפון ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין קבוצת גלקסי בע"מ. כל שימוש באתר מהווה את הסכמתך לקבל את התקנון ולנהוג לפיו, לכן במידה שאינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. תמונות המוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. קבוצת גלקסי בע"מ מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח ובפרטי כרטיס האשראי שלו מעבר לצורכי ביצוע המכירה שלשמה ניתנו הפרטים הללו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ללא קבלת אישור לכך מראש מקבוצת גלקסי בע"מ. 

ביצוע הזמנות ותשלום 
זכאות להשתמש באתר תהא לכל אדם שאינו קטין (מעל גיל 18), בעל חשבון בנק פעיל בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני. קטין שהשתמש באתר - יראו את השימוש באתר כאילו קיבל אישור מהאפוטרופוס. במידה שימסור הלקוח פרטים לא נכונים או כוזבים אודותיו או אודות כרטיס האשראי, לרבות מספר כרטיס, תוקף כרטיס, ת.ז., כתובת או כל פרט אחר שלא יאפשר לקבוצת גלקסי בע"מ לבצע את העסקה, אזי תראה קבוצת גלקסי בע"מ בעסקה חסרת כל תוקף ולא תהיה מחוייבת כלפי הלקוח בשום תנאי ואף תהיה רשאית להגיש תביעה בגין הוצאות טיפול. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. העסקה תחשב כמושלמת וסופית רק לאחר קבלת התשלום או אישור החיוב ע"י חברת כרטיס האשראי. טרם מימוש תנאים אלו, אין כל התחייבות מצד קבוצת גלקסי בע"מ לביצוע העסקה או לאספקת הסחורה, אולם במקרה של בעיות בחיוב כרטיס האשראי ייצור נציג קבוצת גלקסי בע"מ קשר עם הלקוח לפי הפרטים שהלקוח סיפק. 

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות 
הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט". במקרה שרוכש יבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, במידה שקבוצת גלקסי בע"מ תוכיח כי כן קיבל את המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה תהא קבוצת גלקסי בע"מ או מי מטעמה רשאים לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק. במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש, אולם זה פנה בדרישה לחברת כרטיסי אשראי לביטול חיוב כרטיס האשראי בגין עסקה זאת מכל סיבה שהיא - הדבר לא יהווה הסכמה של קבוצת גלקסי בע"מ לביטול זה ותאפשר לקבוצת גלקסי בע"מ לדרוש ולתבוע את כספה באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר לרוכש יהפוך לשטר חוב שלו כלפי האתר. ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי קבוצת גלקסי בע"מ שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים. 

ביטול עסקה 
קבוצת גלקסי בע"מ עושה את כל המאמצים האפשריים כדי לספק ללקוח מידע אמין ומעודכן באתר לגבי המוצרים. היה ונפלה טעות לגבי זמינות של מוצר מהמלאי או לגבי מחירו של המוצר, לרבות טעויות הקלדה או מחיר לא מעודכן, רשאית קבוצת גלקסי בע"מ לבטל את העסקה. במקרה זה ייצור נציג קבוצת גלקסי בע"מ קשר עם הלקוח ויודיע לו על ביטול העסקה ו/או יציע לו עסקה לפי התנאים המתוקנים והעדכניים. הלקוח רשאי לבטל עסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהסחורה תוחזר לקבוצת גלקסי בע"מ כחדשה, לא נעשה בה שימוש ולא נפתחה אריזתה המקורית. כמו כן לא ניתן להחזיר מוצרים שיוצרו, נחתכו או הורכבו במיוחד לפי בקשת הלקוח. ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, רשאית קבוצת גלקסי בע"מ לגבות דמי ביטול של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש (כולל דמי משלוח והוצאות אחרות שהן תוצאה של ביצוע העסקה) או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. על הלקוח חלה החובה לשלוח את המוצר חזרה לקבוצת גלקסי בע"מ. במקרה של פגם בסחורה שנרכשה או במקרה שהסחורה שסופקה לא תואמת למפרט שהובטח ללקוח בעת ביצוע הרכישה רשאי הלקוח לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם. ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. על הלקוח להחזיר לקבוצת גלקסי בע"מ את הסחורה במצב חדש ככל האפשר במידת הסבירות באריזתה המקורית ומבלי שנגרם לה נזק משמעותי. חלה על קבוצת גלקסי בע"מ החובה לשלם את דמי ההובלה של הסחורה בחזרה למחסני קבוצת גלקסי בע"מ במידת הצורך. קבוצת גלקסי בע"מ מצידה תיתן ללקוח זיכוי כספי לפי התעריף ששילם הלקוח על העיסקה. שים לב: במקרה שנגרמה לסחורה שהוחזרה לקבוצת גלקסי בע"מ נזק משמעותי אצל הלקוח (לרבות סחורה שכבר הייתה פגומה לפני שהתקבלה אצל הלקוח), רשאית קבוצת גלקסי בע"מ לתבוע מהלקוח את הערך של הנזק שנגרם. במקרה שהסחורה הוחזרה בטענה שיש בה פגם ולאחר בדיקה של קבוצת גלקסי בע"מ התברר שהיא תקינה והטעות היא בידי הלקוח (עקב שימוש לא נכון וכיו"ב), רשאית קבוצת גלקסי בע"מ לתבוע את כל ההוצאות הקשורות להחזרה, לרבות דמי משלוח ועלות בדיקת תקינות הפריט. 

אחריות למוצרים 
קבוצת גלקסי בע"מ מתחייבת להעניק אחריות למוצרים במשך תקופת האחריות המצויינת באתר לגבי כל מוצר ומוצר לאחר רכישתו. לא תינתן אחריות למוצרים שנפגעו כתוצאה מתאונה, נפילה, שבירה, שימוש שהינו רשלני, מוטעה או נוגד את הוראות השימוש של המוצר. במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית, סכום התביעה כלפי קבוצת גלקסי בע"מ לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה. 

זמן אספקה 
שים לב: ימי שישי, שבתות, ערבי חג ויום ביצוע ההזמנה עצמו אינם נחשבים לימי עסקים. זמני אספקת המוצרים יחושבו החל מרגע אישור העסקה ע"י חברת האשראי או קבלת תשלום מזומן. קבוצת גלקסי בע"מ לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה או אי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מפעולות איבה/טרור/מלחמה או שביתות או כל אירוע אחר שאינו בשליטתה של קבוצת גלקסי בע"מ. קבוצת גלקסי בע"מ תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לזמני האספקה שצויינו ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את הבעיות שתתעוררנה, וכן במקרים המתאימים תאפשר ללקוח אשר לא קיבל את המוצר לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול. 

תנאים כלליים 
ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי קבוצת גלקסי בע"מ שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי הרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת לקבוצת גלקסי בע"מ כדי שזו תקבל החלטה ותייתר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה. קבוצת גלקסי בע"מ או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז קבוצת גלקסי בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש. 

מדיניות משלוחים
משלוח מוצרים מתבצע באמצעות משלוח לנקודת חלוקה, דואר רשום או דואר שליחים בלבד.
כל המשלוחים מבוטחים למקרה של אובדן או נזק. 

אנו מחייבים עבור המשלוח פעם אחת בלבד ולא עבור כל פריט,
עלות המשלוח לנקודת חלוקה הינה 13 ש"ח (מסובסד).
המוצרים נארזים בקפידה ונשלחים במעטפה מרופדת או קופסת קרטון.
משלוח לנקודות חלוקה מוגבל לחבילות עד משקל 3 ק"ג ואורך מקסימלי של 10 ס"מ.

מובהר בזאת כי קבוצת גלקסי בע"מ אינה אחראית בשום אופן או צורה לעיכובים בזמני השילוח ע"י חברת השילוח.

לא ינתן זיכוי בגין עלות השילוח או פיצוי בשל איחור או עיכוב בהגעה.
בשילוח לנקודת חלוקה, תישלח ללקוח הודעת SMS, עם כתובת מדויקת ושעות הפתיחה של נקודת החלוקה,
מייד כאשר החבילה תגיע אל נקודת החלוקה.


משלוח דואר שליחים:
משלוח באמצעות דואר שליחים אפשרי לחבילה במשקל כולל של עד 10 ק"ג.
חבילות במשקל גבוה מ-10 ק"ג ישלחו ב-2 חבילות (יחויבו פעמיים) או יותר,
או ישלחו בהובלה מיוחדה (פריטים גדולים במיוחד) ויחויבו בהובלת משטח.

זמני החלוקה באמצעות דואר שליחים הינם תוך 1-3 ימי עסקים
לקיבוצים, מושבים וישובים קטנים זמני החלוקה הינם 1-5 ימי עסקים..
יש להתחשב בשעת ביצוע ההזמנה באתר, הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 13:00 
במרבית המקרים ישלחו רק למחרת.


אין פיצוי בגין איחור או אי עמידה בזמני החלוקה.
נא להקפיד להקליד כתובת מדוייקת ככל האפשר הכוללת:
קומה, כניסה, שם על הדלת וכדומה על מנת שניתן יהיה לבצע מסירה יעילה ומהירה.