VGA - קופסאות מיתוג

בקטגוריה זו ניתן למצוא מגוון קופסאות מיתוג עם חיבורי VGA.
קופסת מיתוג VGA מאפשרת לחבר מספר מסכים למחשב אחד ולבחור בכל פעם על איזה מסך תוצג התמונה.
ניתן להשתמש בקופסת המיתוג גם לחיבור מספר מחשבים למסך אחד כך שכל פעם יוצג מחשב אחר על המסך.